STOWARZYSZENIE
     STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT 
      
       tel. 519 467 659
                                                                                                 
 
 


 

Apel o udzielenie pomocy wolno żyjącym  i bezdomnym  kotom oraz ptakom.

 

Straż Ochrony Zwierząt w Słupsku gorąco apeluje o udzielenia pomocy wolno żyjącym i bezdomnym kontom oraz ptakom. W tym trudnym, zimowym okresie zwracam się do Państwa - mieszkańców Słupska i okolic oraz zarządców i administratorów budynków z apelem o udzielanie pomocy zwierzętom.

Pamiętajmy, że wszystkie zwierzęta są chronione przez Światową Deklarację Praw Zwierząt uchwaloną 21 września 1977 w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia oraz uchwalona później przez UNESCO w dniu 15 września 1978 w Paryżu, jak również Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Koty wolnobytujące nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich łapać i odwozić do schroniska. Zwierzęta te od urodzenia nie miały właściciela czy opiekuna w związku z czym są zazwyczaj w stanie poradzić sobie w przystępnych warunkach pogodowych. Zgodnie z Art. 4 pkt 16 Ustawy o OchronieZwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., zwierzęta bezdomne – to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

Zgodnie z Art.1. Światowej Deklaracji Praw Zwierząt  - wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i maja te same prawa do egzystencji.

Art.2. jednoznacznie stwierdza że:

a) każde zwierze ma prawo do szacunku,

b) człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierzątlub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swejwiedzy w służbie zwierząt,
 
c) każde zwierze ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art. 4. mówi natomiast, że każde zwierze, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym toczniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest z tym prawem sprzeczne.

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej dzikich miejsc zostaje zabudowanych, a trawniki zamieniają się w parkingi, zwierzętom żyjącym na wolności bardzo trudno utrzymać się przy życiu. Na dużych blokowiskach zsypy śmieci są niedostępne, a szczelnie zamykane worki na odpadki uniemożliwiają kotom zdobycie pożywienia. Błędne jest zatem przekonanie, że dokarmianie kotów jest zbędne, gdyż potrafią się one same wyżywić.

W kontaktach z wolnobytującymi kotami powinniśmy się kierować przede wszystkim ich dobrem oraz pamiętać, że:

1.   dokarmianie dzikich kotów powoduje, że stają się one uzależnione od dokarmiających, trudno im  poradzić sobie w chwili, gdy dokarmiający przestanie się nimi interesować, wyjedzie, przeprowadzi się itd. Zwierzęta te cierpią wtedy głód a jednocześnie mogą pozostać na tyle dzikie by nie dać się udomowić w celu zapewnienia im opieki;

2.  koty błyskawicznie przyzwyczajają się do regularnego dokarmiania, zaczynają się rozmnażać w wyniku czego następuje wzrost populacji. Jeżeli jest to możliwe dokarmiający powinien zadbać o regularne szczepienia wykonywane w ramach finansowanych przez miasto akcji;

3.   oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka może spowodować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi (co może skończyć się tragicznie - z reguły to człowiek jest największym zagrożeniem dla tych zwierząt).

Jeżeli zdecydujesz się dokarmiać, trzymaj się trzech podstawowych zasad dotyczących pomocy zwierzętom:


1. systematyczność: decydując się na regularne dokarmianie kotów należy pamiętać o tym, że koty każdego dnia będą czekały na miskę jedzenia i nie możemy ich zawieść. One, tak jak my, potrzebują jedzenia i wody codziennie, szczególnie zimą. Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na codzienne karmienie z powodu braku czasu lub ograniczeń finansowych możemy znaleźć kogoś do spółki i podzielić się obowiązkami. Możemy również pomagać karmicielom już działającym w miejscu naszego zamieszkania. Na pewno przyda im się każda pomoc - możemy zaoferować pomoc finansową, zakup karmy, pomoc w transporcie zwierzęcia do weterynarza itp.
 
2. utrzymanie czystości: miejsce dokarmiania kotów powinno być w miarę możliwości zaciszne, z dala od ludzi i ruchu ulicznego. Powinno być zawsze czyste i schludne. Resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane, a miseczki czyste. Nie zostawiajmy resztek rozkładającego się jedzenia (szczególnie mięsa), gdyż jest to najczęstszy powód niezadowolenia lokatorów. Woda do picia powinna być zawsze czysta i świeża. Nieestetycznie wyglądają także poniewierające się tacki rozwiewane wokół bloku przez wiatr. Dobrym i sprawdzonym sposobem jest zamocowanie tacek lub miseczek za pomocą łańcuszka lub sznurka. Nie zostawiajmy pustych puszek i opakowań! Jeżeli mamy możliwość to sprzątajmy również piwnice, w których nasi podopieczni bytują, aby lokatorzy mieli jak najmniej powodów do narzekań - im mniej niezadowolonych lokatorów i przeciwników, tym zwierzęta są bezpieczniejsze.
 
3. czym karmić? Jedzenie powinno być przeznaczone dla zwierząt, głównie puszki i sucha karma (bardzo dobra zimą ponieważ nie zamarza). Możemy dawać różne surowe i gotowane mięso, ale unikajmy kości, ości z ryb oraz przypraw. Wbrew obiegowym opiniom krowie mleko również nie jest wskazane, gdyż często wywołuje u kotów biegunkę. Zimą można do karmy dodawać ciepły ryż lub makaron. W mroźne dni dawajmy kotom do picia ciepłą wodę (nie zamarznie tak szybko).

Jeżeli nie możesz dokarmiać wolnobytujących kotów pomóż im poprzez zapewnienie schronienia przed mrozem. Ponieważ koty nie są przystosowane do znoszenia niskich temperatur trudno im przetrwać zimę bez ludzkiej pomocy - pozbawione schronienia umierają z zimna.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców,  zarządców budynków, administratorów oraz gospodarzy domów o udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom poprzez udostępnianie piwnic, pakamer, nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych.Wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego. Warto pamiętać, że:

  1. otwieranie okienek piwnicznych nie jest zabronione przepisami prawa, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak „postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”;
  2. jedno okienko lub otwór nie spowoduje wyziębienia piwnic, za to zapewni potrzebną wentylację, która zapobiegnie gnieżdżeniu się w zbyt ciepłych piwnicach prusaków, mrówek faraona itp;
  3. koty są doskonałym zabezpieczeniem przed plagą gryzoni.

Dobrze utrzymane, czyste karmniki z wyłożoną karmą pozwolą również przetrwać ptakom, by z nastaniem wiosny mogły znowu zadziwiać swoim pięknym śpiewem.

Art. 21. Ustawy o Ochronie Zwierząt zdnia 21 sierpnia 1997 r. jednoznacznie stwierdza, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu…” w to wliczamy również zwierzęta wolno żyjące i bezdomne.


                                                           Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

 


Apel został przygotowany w oparciu i przy użyciu materiałów katowickiego portalu http://www.katowice.eu/pl, jak również apelu podpisanego przez prezydenta miasta Łodzi Hannę Zdanowską, zamieszczonego  na http://www.dzienniklodzki.pl.

 
                                                                                                                                        Domy Tymczasowe !!!

 
 
Ze względu na coraz większą ilość psów i kotów trafiających pod naszą opiekę, jak również ze względu na ograniczone środki finansowe na dalszą rozbudowę przytuliska Straż Ochrony Zwierząt w Słupsku pilnie poszukuje wrażliwych ludzi o dobrym sercu, którzy dysponują odpowiednimi warunkami bytowymi i zechcieliby zaoferować, niektórym z naszych podopiecznych tymczasowe miejsce w zaciszu swoich domów.

Pomoc w formie udostępnienia domu tymczasowego jest bardzo popularna wśród miłośników zwierząt, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą adoptować własnego zwierzaka, a chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu naszej organizacji.

Koty i psy są zwierzętami udomowionymi od wieków, potrzebują więc bliskości i kontaktu z człowiekiem. Niedomiar bezpośredniego kontaktu z ludźmi, tęsknota lub czasem brak umiejętności przystosowania się do warunków schroniskowych sprawia, że wiele zwierząt cierpi, popada w depresje, chudnie, choruje, a nawet ‘’gaśnie’’ i odchodzi..

Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem domów tymczasowych/zastępczych serdecznie prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@sozslupsk.pl lub telefoniczny pod numerem 519 467 659.

 

 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
                          
 

© 2011-2013 Straż Ochrony Zwierząt w Słupsku/Wszelkie prawa zastrzeżone/All rights reserved/